ADMINISTRACIÓ DE FINQUES I COMUNITATS

Oferim un servei personalitzat d’administració de finques a les comunitats de propietaris que administrem a Tiana, Alella,Montgat i Badalona  adaptant-nos en tot moment a les característiques específiques de cadascuna d’elles.

GESTIÓ ECONÒMICA

Auditoria anual de les despeses ordinàries de la comunitat (neteja, ascensor, electricitat, assegurança, etc.), amb la finalitat d’obtenir les millors ofertes del mercat i de reduir les quotes mensuals de provisió de fons de cada copropietari.

GESTIÓ ECONÒMICA

 • Control pressupostari.
 • Comptabilitat i saldo a temps real.
 • Control de morositat.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 • Revisió anual de la pòlissa d’assegurança comunitària per garantir les màximes cobertures.
 • Juntes anuals: convocatòria, redacció i divulgació de l’acta.
 • Emissió rebuts provisions fons i derrames per compte propi o de l’administrador.
 • Pagament de proveïdors i empleats

ASSESORAMENT JURÍDIC

ASSESORAMENT JURÍDIC

 • Obligacions i drets comunitaris.
 • Constitució i redacció dels estatuts de la comunitat.
 • Aplicació normativa legal vigent.
 • Reclamacions judicials. Morositat

GESTIÓ MANTENIMENT

GESTIÓ MANTENIMENT

 • Sol·licitud, seguiment i comparació de tota classe de pressupostos, reparacions i manteniments.
 • Control preventiu de l’estat de la finca amb un equip tècnic d’arquitectes.
 • Seguiment i resolució d’avaries comunitàries, en estreta col·laboració amb el president